Nghị định 39/2019/NĐ-CP: Nghị định 39/2019/NĐ-CP


Còn hiệu lực
39/2019/NĐ-CP
Nghị định 39/2019/NĐ-CP
10-05-2019
01-07-2019
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa