Quy trình giải quyết khiếu nại

1. Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

2. Trường hợp nội dung tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến Sàn, Ban Quản trị Sàn có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức xử lý khiếu nại của người mua trong các giao dịch thông qua Sàn.

3. Khi người mua mua sản phẩm, dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Ban Quản trị Sàn sẽ cung cấp cho người mua thông tin đăng ký của người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của người mua, tích cực hỗ trợ người mua bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người mua.

4. Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban Quản trị Sàn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán thì Ban Quản trị Sàn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ban Quản trị Sàn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Sàn.

5. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa hai bên người mua và người bán, thì một trong hai bên người mua và người bán có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho bên người mua.

6. Hình thức tiếp nhận và thời hạn xử lý khiếu nại

          a) Ban Quản trị Sàn sẽ tiếp nhận thông tin và trợ giúp phù hợp để đảm bảo mọi thắc mắc, khiếu nại gửi tới chúng tôi được xử lý hiệu quả nhất.

          b) Khách hàng có thể gửi thắc mắc, khiếu nại tới Ban Quản trị Sàn bằng các hình thức sau:

Cơ quan Chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3814879 Fax: (0258)3824218

Địa chỉ: Khu Liên cơ II, 04 Phan Chu Trinh - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Email:  soct@khanhhoa.gov.vn

          b) Thời hạn trả lời thắc mắc, khiếu nại

          Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 02(hai) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.