( Có 63 doanh nghiệp - hiển thị từ 1 đến 20. )
1.

Địa chỉ nhà bán hàng

248 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Yến và các sản phẩm từ yến

2.

Địa chỉ nhà bán hàng

66 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Cà phê, ca cao, hạt điều

3.

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

0913.456.456

Ngành hàng

SẢN PHẨM OCOP KHÁNH HÒA

4.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

5.

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Sản phẩm khác

6.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

7.

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 242 – Tôn Đức Thắng – Hòn Rớ – Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84905796157

Ngành hàng

Bia, rượu, nước giải khát

8.

Địa chỉ nhà bán hàng

35 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84939210015

Ngành hàng

Sản phẩm khác

9.

Địa chỉ nhà bán hàng

Tổ 13, thôn Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84903878408

Ngành hàng

Sản phẩm khác

10.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

SẢN PHẨM OCOP KHÁNH HÒA

11.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

12.

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, Xã Vạn Hưng, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

0933.046.519

Ngành hàng

Nông sản Khánh Hòa

13.

Địa chỉ nhà bán hàng

Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84911503663

Ngành hàng

Cà phê, ca cao, hạt điều

14.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

SẢN PHẨM OCOP KHÁNH HÒA

15.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

16.

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84905646747

Ngành hàng

Yến và các sản phẩm từ yến

17.

Địa chỉ nhà bán hàng

19/6A Trương Hán Siêu, Phước Long, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

+84907928787

Ngành hàng

Nước mắm

18.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

19.

Địa chỉ nhà bán hàng

07 Nguyễn Khanh,, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng

Hạt Macca

20.

Địa chỉ nhà bán hàng

Điện thoại liên hệ

Ngành hàng