Tổng hợp tin tức

DANH SÁCH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NƯỚC NGOÀI 2024 - CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (BỘ CÔNG THƯƠNG)

05-04-2024

Thông tin về các hội chợ triển lãm nước ngoài năm 2024 do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương cung cấp.

Danh sách Hội chợ - Triển lãm nước ngoài 2024.

 

(Nguồn: https://vietrade.gov.vn/expo-detail?expoId=14)

DANH SÁCH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC 2024 - CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (BỘ CÔNG THƯƠNG)

05-04-2024

Thông tin về các hội chợ triển lãm trong nước năm 2024 do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương cung cấp.

 

Hội chợ triển lãm hàng hóa, đầu tư, du lịch và hòa nhạc khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV DAT JCC)

22-02-2024

Thông tin về Hội chợ triển lãm hàng hóa, đầu tư, du lịch và hòa nhạc khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV DAT JCC).

- Thời gian: từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024.

- Địa điểm: Trước sân của trụ sở Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh Attapư, Lào.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CỘNG HÒA CUBA

10-05-2021

Sở Công Thương Khánh Hòa kính gửi Quý Doanh nghiệp thông tin về cơ hội đầu tư nước ngoài tại Cộng hòa Cuba.

Thông tin do Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp kèm theo Công hàm.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

File tiếng Anh vui lòng liên hệ đến Phòng QL . Thương mại - Xuất Nhập khẩu (Sở Công Thương Khánh Hòa) - Điện thoại: 0258.3822421 (gặp Hồng).

Mời tham dự giao thương trực tuyến với các nhà sản xuất Chiết Giang

22-05-2020

Ban tổ chức sẽ sắp xếp cuộc gặp và hỗ trợ phiên phiên dịch Trung – Việt để cuộc đàm thoại được hiệu quả nhất.