Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu

(Có 1 sản phẩm)


  • Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa
  • 0913.456.456
  • oxanhfarm@gmail.com

Danh mục

Giới thiệu

<p>Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu</p> <p>Địa chỉ: Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa</p> <p>Người đại diện:Diệp Thị Bảo Châu</p> <p>Điện thoại: 0913.456.456</p>

Sản phẩm của cửa hàng

( 1 sản phẩm )