Yến sào nguyên chất làm sạch hộp 50g


Thông tin:

  • 248 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hòa
Chi tiết ...

Sản phẩm Yến sào đảo yến thiên nhiên tinh chế hộp 50g có mã sản phẩm 015 với trọng lượng yến 50g.

Yến sào đảo yến thiên nhiên tinh chế là sản phẩm đã được làm sạch hoàn toàn từ yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa, do Công ty Yến sào Khánh Hoà trực tiếp quản lý, khai thác, chế biến. Khi sử dụng, khách hàng đưa ngay vào chế biến, không cần phải làm sạch lại.

3.300.000 VND
Số Lượng:

Chi tiết sản phẩm

Yến sào đảo yến thiên nhiên sau thu hoạch sẽ được xử lý qua tiệt trùng ở nhiệt độ 800C trong 30 phút bằng thiết bị tiệt trùng hiện đại. Sau đó chuyển sang xử lý tinh chế bằng phương pháp thủ công bởi đôi bàn tay cần mẫn của người công nhân nhà máy, tiếp theo là sấy khô, tiệt trùng và đóng gói trên dây chuyền máy móc hiện đại.