Chi tiết sản phẩm

Thịt gà đạt các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, được lấy từ thịt gà thả vườn.