Cải bẹ xanh Ninh Đông (đóng túi 1kg)


Thông tin:

  • Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Chi tiết ...

Hiện nay, vùng sản xuất rau an toàn của HTX Ninh Đông đang canh tác trên diện tích 7ha với nhiều loại rau củ khác nhau như au muống, cải, mùng tơi,... Mỗi ngày, HTX xuất ra thị trường khoảng gần 1 tấn rau, củ, quả các loại. Rau sạch của HTX được tiêu thụ hết theo đơn đặt hàng, thậm chí không đủ cung cấp cho khách hàng.

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Hiện nay, vùng sản xuất rau an toàn của HTX Ninh Đông đang canh tác trên diện tích 7ha với nhiều loại rau củ khác nhau như au muống, cải, mùng tơi,... Mỗi ngày, HTX xuất ra thị trường khoảng gần 1 tấn rau, củ, quả các loại. Rau sạch của HTX được tiêu thụ hết theo đơn đặt hàng, thậm chí không đủ cung cấp cho khách hàng.

Cải bẹ xanh Ninh Đông đóng tui 1kg theo tiêu chuẩn VietGap.