Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Ninh Đông

(Có 8 sản phẩm)


  • Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Danh mục

Giới thiệu

HTX sản xuất rau an toàn Ninh Đông (TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) là đơn vị đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.