HỖ TRỢ KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM SẦU RIÊNG KHÁNH SƠN

(23-07-2021)
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn sắp vào mùa vụ thu hoạch (đầu tháng 8), với diện tích sản xuất khoảng 1.670ha (trong đó có 287,5ha được chứng nhận VietGAP), sản lượng cung cấp ra thị trường khoảng 3.750 tấn/năm.
 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 5347/UBND-KT ngày 18/6/2021 về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn sắp vào mùa vụ thu hoạch (đầu tháng 8), với diện tích sản xuất khoảng 1.670ha (trong đó có 287,5ha được chứng nhận VietGAP), sản lượng cung cấp ra thị trường khoảng 3.750 tấn/năm.
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn, Sở Công Thương Khánh Hòa đã có văn bản số 1104/SCT-TMXNK ngày 13/7/2021 đề nghị Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các siêu thị, doanh nghiệp phân phối hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn.
 
Thông tin về sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn: Chi tiết đính kèm Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sầu riêng Khánh Sơn.
 
Sở Công Thương Khánh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp./.