Tin tức

Phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng VKFTA

31-08-2021

Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi - Bộ Công Thương đã xây dựng và phát hành ấn phẩm “Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc”.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN SỐ RA NGÀY 10/6/2021

15-06-2021

Sở Công Thương Khánh Hòa giới thiệu đến Quý doanh nghiệp Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/6/2021 để tham khảo.

Bản tin do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với một số cơ quan hữu quan tổng hợp, biên tập.

Chi tiết, xem tại đây.
 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ALGERIA, GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA (THÁNG 4/2021)

10-05-2021

Sở Công Thương Khánh Hòa kính gửi Quý Doanh nghiệp Bản thị thị trường ALGERIA, GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA (tháng 4/2021).

Bản tin được cung cấp bởi:

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ALGERIA

(KIÊM NHIỆM GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA) 

Địa chỉ: Villa 13, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Alger, Algeria

ĐTDĐ : +213559 50 26 58; Email: dz@moit.gov.vn

Quý Doanh nghiệp quan tâm vui lòng xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG ALGERIA, GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA (THÁNG 02/2021)

05-03-2021

Sở Công Thương Khánh Hòa kính gửi Quý Doanh nghiệp Bản thị thị trường ALGERIA, GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA (tháng 02/2021).

Bản tin được cung cấp bởi:

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ALGERIA

(KIÊM NHIỆM GAMBIA, MALI, NIGER, SENEGAL VÀ TUNISIA) 

Địa chỉ: Villa 13, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Alger, Algeria

ĐTDĐ : +213559 50 26 58; Email: dz@moit.gov.vn

Quý Doanh nghiệp quan tâm vui lòng xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY