BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN THÁNG 8/2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN

(17-08-2021)
UBND huyện Khánh Sơn có báo cáo số 2242/BC-UBND ngày 09/8/2021 thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện tháng 8/2021.
 
 

Theo đó, tổng sản lượng các loại cây ăn quả trên địa bàn huyện đến ngày 10/8/2021 đạt trên 7.100 tấn, trong đó sầu riêng 3.700 tấn, các loại cây ăn quả khác như măng cụt 30 tấn, mít 15 tấn, bưởi da xanh 60 tấn, chuối 700 tấn, chôm chôm 20 tấn, quýt 10 tấn. Đén thời điểm hiện tại đã tiêu thụ được 40% sản lượng. 
 
Hiện nay, giá thu mua các loại trái cây trên địa bàn huyện như sau: Sầu riêng Ri6: 25.000-30.000đ/kg; Sầu riêng Moonthong 35.000-40.000/kg; Măng cụt 45.000đ/kg; Bưởi 15.000đ/kg; Chôm chôm 15.000đ/kg;; Quýt 15.000đ/kg; chuối 2.000đ- 2.500đ/kg.
 
Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, nên hiện nay hoạt động giao thương, thương lái thu mua nông sản có phần hạn chế, dẫn đến sức thu mua, tiêu thụ nông sản sụt giảm, giá cả thu mua đầu tháng 8/2021 đang có xu hướng giảm so với giá thu mua tháng 7/2021( giảm từ 20%) gây khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống bà con nông dân trên địa bàn huyện.
 
Chi tiết xem tại BC  2242/BC-UBND