BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN SỐ RA NGÀY 10/6/2021

(15-06-2021)

Sở Công Thương Khánh Hòa giới thiệu đến Quý doanh nghiệp Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/6/2021 để tham khảo.

Bản tin do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với một số cơ quan hữu quan tổng hợp, biên tập.

Chi tiết, xem tại đây.